• slider1.png
 • slider2.png
 • slider3.pngKontrola jakości

Dbając o wysoką jakość usług i produktów, zapewniamy kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Każdorazowo przeglądowi podlegają:

 • dostawy opakowań,
 • dostawy surowców kosmetycznych,
 • wyprodukowane masy kosmetyczne (nastawy perfumeryjne i wsady kosmetyki pielęgnacyjnej),
 • półprodukt,
 • wyrób gotowy.

Ścisły system kontroli przeprowadzanych przez dział Kontroli Jakości oraz magazynierów i konfekcjonerki sprawia, iż produkt finalny osiąga wysoką jakość i odpowiada oczekiwaniom/wymaganiom naszych Klientów.

AQL

W celu zapewnienia jak najwyższej satysfakcji klientów w firmie Meho Cosmetics wprowadzamy system Kontroli Jakości Metodą Alternatywną - AQL

AQL - statystyczna kontrola jakości; kontrola wyrywkowa metodą alternatywną

Celem tego podejścia jest wyeliminowanie wszelkich negatywnych czynników, które obniżają jakość produktów i usług przedsiębiorstwa.

Podejście to uznaje, że dobra jakość nie jest kwestią przypadku ani rezultatem myślenia życzeniowego, ale jest wynikiem planowych i skoordynowanych działań wszystkich działów organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Kluczowym założeniem odnoszącym się do kontroli jakości jest przyjęcie zasady, że ostatecznym kontrolerem jest klient. Optymalną formą kontroli jakości jest ta, która ma na celu najlepsze usatysfakcjonowanie klienta. Kontrola jakości służy trzem podstawowym celom:

 1. Identyfikacji problemu
 2. Zapobieganiu jego wystąpieniu
 3. Eliminacji problemu.

Cel

Celem podjętych działań jest ograniczenie do minimum możliwości pogorszenia jakości na poszczególnych etapach powstawania wyrobu.

Dążenie do konsekwentnego osiągania jak najlepszej jakości wyrobów.

 

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

 • produkcję kosmetyki pielęgnacyjnej
 • wysoką jakość usług
 • fachowe doradztwo
 • pełną dyskrecję


(147kB)

PRAKTYKA DOBREJ PRODUKCJI
(147kB)